Gesprekken voeren 11

iDevice-pictogram Comptetentie
GV11. Ik kan beschrijven hoe iets gedaan moet worden, hoe je moet lopen of rijden.

Voor deze competentie moet je de volgende dingen kunnen.

11.1. Alles van "Gesprekken voeren altijd en overal"
11.2. Beschrijven hoe je iets doet
11.3. Beschrijven hoe je moet lopen of rijden
11.4. Structuurwoorden gebruiken