Gesprekken voeren 12

iDevice-pictogram Competentie

GV 12. Ik kan in beperkte mate initiatieven nemen in een vraaggesprek

Voor deze competentie moet je de volgende dingen kennen:

12.1. Alles van "Gesprekken voeren altijd en overal"
12.2. Het woord vragen / geven / niet geven