Gesprekken voeren 4

iDevice-pictogram Competentie
GV4. Ik kan deelnemen aan een discussie of bijeenkomst over vertrouwde, praktische zaken binnen mijn vakgebied.

Voor deze competentie moet je de volgende dingen kunnen:

4.1. Alles van "Gesprekken voeren altijd en overal"
4.2. Het woord vragen en geven (GV 12)
4.3. Je mening geven en iemands mening vragen (GV 2)
4.4. Iemand overtuigen van je mening