Gesprekken voeren 5

iDevice-pictogram Competentie
GV5. Ik kan in een vergadering duidelijk een standpunt overbrengen.

Voor deze competentie moet je de volgende dingen kunnen:

5.1. Alles van "Gesprekken voeren altijd en overal"
5.2. Het woord vragen (GV 12)
5.3. Je mening geven (GV 2)
5.4. Uitleg geven over een zaak / zaken die je kent