Gesprekken voeren 7

iDevice-pictogram Competentie
GV7. Ik kan een klacht formuleren, kritiek uiten en erop reageren.

Voor deze competentie moet je de volgende dingen kunnen:

7.1. Alles van "Gesprekken voeren altijd en overal"
7.2. Een klacht formuleren
7.3. Kritiek formuleren
7.4. Reageren op een klacht of op kritiek