Hulpbladen B1

Gesprekken voeren
Schrijven Spreken
0. Altijd en overal 0. Altijd en overal
0. Altijd en overal
1. Gevoelens uitdrukken en reageren op gevoelens van anderen 1. Iets of iemand gedetailleerd beschrijven 1. Een beschrijving geven
2. Persoonlijke standpunten, commentaar, afkeur en meningen geven 2. Een opstel, rapport of verhaal schrijven (echt of fictief) 2. Verslag doen van ervaringen en gevoelens en reacties beschrijven
3. Van gedachten wisselen over boeken, films en muziek 3. Korte verslagen schrijven 3. Een gebeurtenis beschrijven (echt of fictief)
4. Deelnemen aan een discussie
4. Een samenvatting maken en een mening geven 4. Vertellen over dromen, verwachtingen en ambities
5. Een standpunt overbrengen in een vergadering
5. Persoonlijke brieven schrijven
5. Een verhaal vertellen
6. Je mening geven en voorstellen doen om problemen op te lossen 6. Korte advertenties schrijven en erop reageren 6. Redenen geven voor meningen, plannen en handelingen
7. Een klacht formuleren, kritiek geven en erop reageren 7. Zakelijke en informele brieven schrijven 7. Mededelingen en aankondigingen doen aan een groep
8. Informatie vragen en geven 8. Deelnemen aan discussies op het internet
8. Een presentatie of een spreekbeurt houden
9. Telefoongesprekken voeren, informatie opvragen en doorgeven 9. Formulieren invullen
10. Een gesproken of geschreven tekst samenvatten, een mening geven en antwoorden op vragen over de tekst 10. Aantekeningen maken bij het telefoneren, memo's en berichten schrijven
11. Beschrijven hoe iets gedaan moet worden en hoe je moet lopen of rijden    
12. Initiatieven nemen in een vraaggesprek    
Extra
   

Dit artikel valt onder de licensiebepalingen van Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License
SCVO Sité Antwerpen - Eil@nd