Schrijven 3

iDevice-pictogram Competentie
Schr3. Ik kan korte verslagen schrijven, waarin ik volgens vaste regels feitelijke informatie en redenen voor maatregelen geef.

Voor deze competentie moet je de volgende dingen kunnen:

3.1. Alles van "Schrijven altijd en overal"
3.2. Een kort verslag schrijven volgens een sjabloon
3.3. Informatie geven in correcte zinnen
3.4. Redenen geven voor maatregelen (acties)
3.5. Extra: functies en kenmerken van een verslag
3.6. Extra: een verslag schrijven in 3 fasen