Spreken 6

iDevice-pictogram Competentie
Spre6. Ik kan in het kort redenen / verklaringen geven voor meningen, plannen en handelingen.

Voor deze competentie moet je de volgende dingen kunnen:

6.1. Alles van "Spreken altijd en overal"
6.2. Een mening geven
6.3. Een planning geven
6.4. Handelingen beschrijven
6.5. Argumenten (redenen / verklaringen) geven voor een mening, een planning, een handeling