7.5. Het Nederlands op het internet

Op het internet lees je veel slecht Nederlands. Veel mensen schrijven snel of schrijven zoals ze praten.
Je ziet veel spelfouten, veel onvolledige woorden, veel zinnen die niet correct zijn.

Stopwoorden mag je gebruiken:

Tja
Maar ja ...
Maar euh ...
Trouwens ...
Wel ...

Voor de rest moet je tekst correct zijn.
Gebruik de juiste woorden.
Gebruik de, het, of een.
Spel de woorden juist.
Maak correcte zinnen.

Gebruik een woordenboek. Gebruik het internet zelf. Je kan de spelling van woorden checken op http://woordenlijst.org/ maar daar zie je geen betekenis.

Op http://www.vandale.nl/ vind je woorden én hun betekenis.

Maar je vindt ook altijd vertaalwoordenboeken online die je eigen taal vertalen naar het Nederlands, zoals Google Translate.