Hulpbladen B2

Schrijven Lezen
0. Altijd en overal. 0. Lezen algemeen.
1. Duidelijke, gedetailleerde teksten schrijven over iets dat ik ken of interessant vind.
1. Persoonlijke brieven of e-mails met gemak lezen en snel de essentie vatten.
2. Een samenhangend verhaal schrijven. 2. De meeste zakelijke brieven of e-mails van verschillende instanties begrijpen.
3. Teksten schrijven waarin argumenten worden uitgewerkt en onderbouwd. 3. Snel belangrijke detailinformatie vinden in lange en complexe teksten.
4. Een samenvatting maken.
4. Snel bepalen of het de moeite waard is iets dieper te bestuderen (bij allerlei soorten berichten, artikelen of verslagen).
5. Redelijk gedetailleerde verslagen maken. 5. Complexere advertenties begrijpen.
6. In correspondentie reageren op / vertellen over de persoonlijke betekenis van ervaringen en gebeurtenissen.
6. Teksten begrijpen over actuele onderwerpen waarin de schrijver een bepaald standpunt inneemt.
7. Commentaar geven op nieuws en standpunten van een ander, in persoonlijke brieven, e-mails en internetgroepen. 7. In literaire en non-fictieteksten redelijk goed het geheel en de details begrijpen.
8. Zakelijke en formele brieven schrijven. 8. Nieuwe informatie en specifieke details vinden in teksten.
9. Korte advertenties opstellen. 9. Lange en complexe instructies begrijpen, als ik de moeilijke stukken meerdere keren mag lezen.
10. Formulieren gedetailleerd invullen.
11. Telefonische boodschappen opschrijven en doorgeven.
12. Memo's maken.

Dit artikel valt onder de licensiebepalingen van Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License
SCVO Sité Antwerpen - Eil@nd - 2012