Schrijven 1

iDevice-pictogram Competentie
Schr1. Ik kan duidelijke, gedetailleerde teksten schrijven over iets dat ik ken of interessant vind.

Voor deze competentie moet je de volgende dingen kunnen:

1.1. Alles van "Schrijven altijd en overal"
1.2. Een duidelijke structuur aan mijn tekst geven
1.3. Alinea's gebruiken
1.4. Een schema maken
1.5. Verbanden leggen tussen zinnen / alinea's