Prosodie 2

Assimilatie en andere eigenaardigheden

Intonatie

Ritme

Oefening 1

Oefening 1: humor

Oefening 1: aftelrijmpje

Oefening 2

Oefening 2: vraag en antwoord

Oefening 2: raplied

Oefening 3

 

Oefening 3: gedicht

Oefening 4

 

 

Doffe /e/

Woordaccent

Zinsaccent

Oefening 1

Oefening 1

Oefening 1

Oefening 2

Oefening 2

Oefening 2

Oefening 3

Oefening 3

Oefening 3